lauantaina, joulukuuta 26, 2020

Helsinkiin linnoitustöihin komennettuja 1754 Öfverste Lieutnantes Compagnie

 Öfverste Lieutenantes Compagnie eli Everstiluutnantin komppaniasta lähetettiin myös Helsinkiin linnoitustöihin sotilaita. Tässä komppaniassa oli Huittisten ja Tyrvään sotilaita.

Porin läänin jalkaväkirykmentti Värväysluettelo 1750-1761 (54978 PJR 176)   ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15403&pnum=8 / Viitattu 26.12.2020

Fändric Carl Reinh:son von Konow
Fältwäbel Isaac Johan Pacchalen
Sergeant Alexander Hiltebrant
Förare Gustav Adolph Lejsen
Trumslagaren Johan Blomqwist

15 Mats Svensson Triumph, Kukonharja (Vampula)
113 Anders Ericsson Mört, Kaltsila (Tyrvää)
 
Porin läänin jalkaväkirykmentti Värväysluettelo 1750-1761 (54978 PJR 176)   ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15403&pnum=18 / Viitattu 26.12.2020

Öfverste Lieutenants Compagnie af Staben
 
Fältwäbel And: Laube
Profis Johan Högström
 
Compagnie Staten
Sergeant Arvid Diedrich Tållet
Munsterkrift Johan Philip Lyden
Trumslag. Anders Taptou

No (ruodun numero, sotilaan nimi, ruodun kylä)
1 Thomas Andersson Saltfelt, Salmenoja
2 Johan Hindricsson Flinck, Punola
3 Mats Matsson Kärtman, Kärväsälä
5 Thomas Michelsson Widfeldt, Sallila
6 Mats Matsson Sahlberg, Sallila
7 And: Erichsson Sasström (Stör), Hanhikoski
8 Thomas Christersson Huhtfelt, Huhtis (Vampula)
9 Mats Andersson Dravant, Vampula
10 Michel Simonsson Wambek, Vampula
11 Henrich Andersson Stadig, Kotaja (Vampula)
13 Jöran Matsson Rosenblad, Soinila (Vampula)
14 Jacob Andersson Biörn, Sivikkala (Vampula)
16 Simon Matsson Ström, Loimaa
17 Eric Erichsson Lång, Loimaa
19 Eric Thomasson Widström, Huittisby
21 Eric Thomasson Hacberg, Hakuni
22 Eric Johansson Hanfelt, Hannula
23 Johan Jacobsson Ress, Reskala
25 Eric Ericsson Nyman, Hirvilä
27 Eric Matsson Mäki, Löysälä
28 Thomas Matsson Löfgren, Löysälä
29 Henrich Ericsson Fältman, Löysälä
30 Johan Hinricsson Engren (Enhöring), Kannila
33 Jacob Matsson Manström/ Nanström, Nanhia
34 Johan Matsson Samstedt, Sampu
36 Thomas Johansson Raskfelt, Raskala
37 Mats Henricsson Stenudd (Stör), Kiviniemi
38 Jacob Nilsson Willig (Willman), Villilä
40 Henrich Ätsberg/ Thomas Michelsson Ätzberg, Äetsämäki
41 Johan Jacobsson Ätzman
42 Jacob johansson Pihl, Potila
43 Mats Hindricsson Hielte, Palasjoki
44 Matts Nilsson Hangolin, Hanguri
45 Henrich Matsson Fallgren, Talala
48 Simon Larsson Hiort, Sarkkila
49 Jacob Hindrichsson Sarman, Sarkkila
50 Johan Johansson Fällbohm, Kostila
53 Matts Bertilsson From, Teikarla
54 Jacob Thomasson Stock, Teikarla
55 Johan Eriksson Kanman, Kannisto
56 And: Hindricsson Kanström, Kannisto
59 Mats Jacobsson Hafstrand, Haviakoski
60 Johan Simonsson Haviander, Haviakoski
62 Eric Ericsson Frantzman, Fantila
(Kiikka alkaa)
64 Anders Johansson Kilbeck, Kilpijoki
Corp. 66 Johan Rajalin, Kiikanoja
68 Johan Andersson Ulfström, Ulvi
70 Matts Henricsson Nevoi, Nevo
71 Johan Hindrichsson Elg, Vehkakorpi
72 Mats Jacobsson Asplund, Haapaniemi
74 And: Matsson Wackman, Vakkala
75 Matts Johansson Kamp, Kiikoinen
76 Michell Johansson Mångfäldig, Kiimajärvi
77 Hindrick Johansson Pååk, Kiimajärvi
78 Jacob Hindricsson Pamp, Leikku
79 Eric Michelsson Lustig, Leikku
80 Michell Thomasson Skinnare, Skinnarla
81 Simon Ersson Fattigfeldt, Meskala
82 Bertill Ericsson Båckberg/Bockberg, Meskala
83 Henrich Henricsson Kihlman, Kiikka
85 Matts Johansson Mansfelt, Kulmuntila
88 Mårt: Andersson Nändberg, Näntölä
92 Michel MEatsson Högberg, Vinkkilä
94 Johan Thomasson Lund/Lundgren, Nuupala
95 Johan Thomasson Blomster, Soinila
96 Michell Thomasson Flychtig, Nuupala
97 Johan Simonsson Råxfelt, Roismala
98 Johan Thomasson Råssman, Roismala
99 Johan Johansson Rås/ Ross, Roismala
100 Thomas Jöransson Hurtig, Marttila
102 Johan Andersson Litzberg, Litsola (Punkalaidun)
103 Eric Jacobsson Enqvist, Litsola
104 Henric Thomasson Litsman, Litsola
105 And: Johansson Samström, Komerola (Tyrvää)
107 Hend: Johansson Långström, Vehmaa
Corporal 108 Johan Illberg, Houhajärvi
109 Hend: Matsson Wijkman, Laukula
110 Hend: Hinricsson Friskfeldt (Falck), Laukula
111 Sam: Ericsson Frimodig, Laukula
112 Jöran Matsson Stormberg, Stormi
114 Mich: Matsson Wassman, Uusikylä
115 Eric Thomasson Årström (Örfelt), Uusikylä
116 Jöran Hindricsson Nordman, Isojärvi
117 Anders Johansson Siöman, Isojärvi
118 Johan Matsson Storsiö, Isojärvi
119 Hendric Hindricsson Alqvist, Vataja
120 Simon Matsson Ranfeldt, Lummaja
121 Anders Andersson Lumberg (Skytt), Lummaja
122 Mats Matsson Karbin, Nuupala
123 Mats Matsson Lindbohm (Lindström), Nevo (Kiikka)
125 Anders Thomasson Ruoxberg, Ruoksamo
126 Petter Ericsson Hummelgren/ Humblegren, Lousaja
127 Michel Abramsson Bergbom, Ruoksamo
128 Michell Matsson Kaljander, Kalliala

Lähteet:
Porin läänin jalkaväkirykmentti Värväysluettelo 1750-1761 (54978 PJR 176)   ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15403&pnum=18 / Viitattu 26.12.2020

Porin läänin jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1768-1768 (54945 PJR 169)  Sivu 90 (GMR 1768 ÖFVERSTE LIEUTENANTENS COMPAGNIE) ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15396&pnum=99 / Viitattu 26.12.2020


Helsinkiin linnoitustöihin komennettuja 1754 Lif Compagnie

Henkikomppania eli Lif Compagnie

Tässä kompaniassa oli sotamiehiä Tyrväältä, Karkusta, Mouhijärveltä ja Kyröstä (Hämeenkyrö).

Besiktnings Rulla af Kongl: Majest: Biörneborgs Lähn Regimente på öfer och under Skrierare? Munsterskrifvare Corporaler Trumslagare och XXX en dehl af Staben hwilke? XX ... åhr 1754 äro Commenderade på festning arberer till Helsingfors nambs.

Lif Compagnie

Bataillons Pred. David Wegelius
Jäetskären Paul Gotfrid Blasius
Prophos Ture Dal
Compagnie Staten
Fendrich Petter Gust: v. Delvig
Munsterskrif. Carl David Talqvist
Förare Otto Johan Schiutman
Rustmästare Carl Packalen
Trumslag: Carl Bäckelman

No (ruodun numero, sotilaan nimi, ruodun kylä)
2 Matts Johansson Stormsten, Kaltsila
3 Erik Erichsson Ekenfält, Eko
6 Hinrich Mårtensson Flinck, Varila
7 Eric Johansson Stålsten, Kalliala
8 Johan Ericsson Kalfelt, Kalliala
9 Thomas Thomasson Kalman, Kalliala
10 Eric Ericsson Dufva, Vihattula
11 Jöran Andersson Unger, Vihattula
(Karkku alkaa)
12 Matts Henrichsson Hurtig,
13 And: Mattsson Rapp, Raipio
14 And: Axelsson Bergman, Luonsi
15 Matts Andersson Kruskop, Luonsi
16 Jöran Henriksson Ekström, Heinoo
17 Eric Erihsson Snällman, Heinoo
20 Henric Henrichsson Träsk, Lammentaka
21 Jacob Henrichsson Fältström, Aluskylä
22 Eric Johansson Enspännare, Kettu
2. Corp: 
23 Johan Weckman, Palviala
26 And: Markusson Saxman, Kiurala
Corp: 27 Henrik Tolpo, Kiurula
28 Johan Jöransson Blanck, Innala
29 Joh: Henrichsson Ståhl, Karkunkylä
30 Matts Henrichsson Loman, Kärppälä
31 Johan Johansson Aspelöf, Vihtiälä
33 Henrick Ericsson Jysing, Jysiä
37 Johan Henrichsson Fogell, Koivu
38 Henrick Johansson Ekenberg, Oravula
39 And: Henrichsson Haafelt, Kutala
40 Jacob Thomasson Råpsfelt, Kutala
41 Johan Johansson Enberg, Kutala
42 Henrick Henrichsson Biörkman, Kutala
43 Simon Jacobsson Ekroth, Kutala
46 Eric Andersson Bergsten, Sarkola
48 Jöran Andersson Rolig,
49 Eric Ericsson Fagerdahl,
50 Jöran Matsson Sunberg,
53 Eric Mattsson Wallman,
54 Mårt: Jacobsson Kempe, Suoniemi
56 Joh: Jöransson Grönmarck, Kauniainen
57 Gustaf Gustafsson Mård, Kauniainen
58 Jacob Jacobsson Dackerbart, Kauniainen
(Mouhijärvi alkaa)
59 Matts Andersson Erfaldig, Salmi
60 Jacob Jöransson Wahlström, Valkama
61 Johan Johansson Frimodig, Ryömälä
62 Matts Erichsson Rönlöf, Ryömälä
65 Johan Matsson Renman, Rienilä
66 Mich. Andersson Ahlström, Tupurla
69 Michell Larsson Smed,
70 Mats Jöransson Tamlander, Tomula
71 Johan Johansson Arvinge, Lampi
72 Mats Carlsson Dagg, Irola
73 Carl Carlsson Blom, Irola
79 Jacob Thomasson Palman, Hynilä
81 Marcus Påhlsson Weiman, Hynilä
82 Heinrich Henrichsson Falck, Hynilä
84 Mats Påhlsson Nuirberg, Kordejärvi
86 Jacob Påhlsson Öfverman, Tervamäki
89 Michel Jöransson Kallberg, Yliskallo
90 Thomas Sigfridsson Vasenberg, Vesundi
91 Johan Sigfridsson Carp, Vesundi
93 Johan Johansson Pilqvist, Kujaniemi
94 Mats Matsson Fågring, Kouraniemi?
95 Mårten Jöransson Karri, Pajuniemi
96 Thomas Thomasson Phil, Lavia
97 Eric Henricsson Hopman, Suodeniemi
99 Eric Ericsson Modig,  Lavia
100 Thomas Andersson Mamberg, Lavia
101 Mats Simonsson Sorander, Karijärvi Lavia
102 Hinrich Jöransson Hurden, Lavia
103 Michel Andersson Mejerman, Märkätaipale
104 Jöran Henrichsson Storvas, Märkätaipale
107 Jöran Jacobsson Lydman, Koivuniemi
108 Johan Josephsson Friberg, Jalkavala
110 Eric Matsson Pohia, Kittilä
111 Jöran Johansson Urvander, Pohjankylä
(Kyrö alkaa)
112 Mats Henrichsson Hana, Hertuala
113 Mats Jacobsson Hertberg, Hertuala
114 Mats Jöransson Parman, Kurila
118 Anders Andersson Hertman, Hertuala
119 Henrich Jacobsson Jortman/ Hiortman, Mahnala
121 Mats Sigfridsson Nyberg, Jumeniemi
122 And: Henrichsson Lundgren, Jumeniemi
123 Johan Johansson Sirsman, Sirkkala
124 Johan Jöransson Högvall, Sirkkala? Uskela
125 Jöran Johansson Branden, Heinjärvi Uskela
126 Jöran Henrichsson Sexman, Kierikkala
127 Johan Ericsson Jumberg, Jumeniemi
128 Christofer Henricsson Enckel, Mahnala
129 Mats Johansson Tapto, Mahnala
 
Lähteet:
Porin läänin jalkaväkirykmentti Värväysluettelo 1750-1761 (54978 PJR 176)  1754 (Helsinkiin linnoitustöihin komennettuja (eri komppanioista)) ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15403&pnum=6 / Viitattu 26.12.2020
Porin läänin jalkaväkirykmentti Pääkatselmusluettelo 1768-1768 (54945 PJR 169)  Sivu 14 (GMR 1768) LIF COMPAGNIE ; SSHY http://www.sukuhistoria.fi/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=15396&pnum=22 / Viitattu 26.12.2020