sunnuntaina, toukokuuta 04, 2014

Vammaskosken sillasta

4.5.1897 pidettiin Vammaskosken sillan rakennusvelvollisten kesken kokous, jossa läsnä olivat
"Tyrvään kunnasta tilalliset herrastuomari Oskar Koskinen Kahimala, lautamies Taave Junnila ja Kaarle Prusi,
Kiikan kunnasta tilalliset Ville Kartano ja Frans Haukka,
Kiikoisten kunnasta tilalliset Heikki Vuoltee ja Kustaa Ala-Järvenpää,
Karkun kunnasta rustitilallinen Juho Leikkaa ja talollinen Kalle Ryömä,
Suoniemen kunnasta tilallinen Juho Ala-Talja,
Mouhijärven kunnasta maanviljelijä Oskar Tuominen,
Suodenniemen kunnasta tilallinen Viktor Prusi ja
Lavian kunnasta maanviljelijä B. August Huida.Lisäksi oli myöskin kokouksessa Tyrvään kihlakunnan ruununvouti kollegianasessori E. Savonius, Tyrvään piirikunnan nimismies J. Selander, Tyrvään kirkkoherra J. Bäck, sekä useampia tilallisia Tyrvään ja Kiikan kunnista. Puheenjohtajana sekä pöytäkirjan laatijana K. Prusi."
Osallistujat olivat kukin oman kuntakokouksensa päätöksellä saaneet valtuutuksen osallistua kyseiseen kokoukseen.

Tyrvään kuntakokuksen puheenjohtajalle oli saapunut kirje, jossa pyydettiin käsittelemään uuden sillan rakentamista vanhan korjauksen sijaan. Siinä otetaan vaihtoehdoksi rautasilta, mutta ehdotetaan kivisiltaa.(Sinällänsä pieni yksityiskohta mutta kiinnitin huomioni siihen että anomus on allekirjoitettu 3.4. ja asiaa jo käsitellään 4.5. Ei siinä vitkasteltu asian käsittelyssä...)

Kokouksessa tuotiin esille insinööri Karl Lindbergin tekemät piirustukset rautasillasta. Kustannuksiksi sanottiin 190 000 markkaa.  Seuraavaksi esiteltiin rautatien ratamestari J. Niemistön "suunnilleen tehdyn kustannusehdotuksen" jos silta rakennetaan kivestä olisi se noin 134 000 markkaa.
"Asiasta keskusteltua kokous yksimielisesti, ollen sitä mieltä, että se olisi edullisempi rakennusvelvollisille, jos silta saataisiin kivestä rakentaa; päätti käännyttäväksi hallituksen puoleen pyynnöllä, että Vammaskoskessa toimitettaisiin uusi tutkinto, josko se poikki voitaisiin rakentaa silta kivestä.
Kokous katsoi tarpeelliseski, että siinä tutkinnossa on rakennusvelvollisten puolesta asiamies. Siihen kokous valitsi rautatien ratamestari J. Niemistön."

Lisäksi "ehdottettiin perustettavaksi uuden Vammaskosken sillan rakennuskassa, joka muodostettaisiin vuotuisilla ylöskannoilla, vaikkapa vain vähemmästäkin määrästä, esim. 20 markkaa manttaalilta. Ehdoitus, jota ainoastaan Tyrvään kuntalaiset kannattivat, raukesi toistaiseksi."

Jokatapauksessa selvitystyöt alkoivat heti ja lopputuloksen tiedämmekin. Tässä vielä kuva vanhasta sillasta.

Lähde: Tyrvään Sanomat no 10 01.05.1897