tiistaina, joulukuuta 31, 2013

Tyrvään tiilitehtaista lehdissä

Monen päivän ihmettelyn ja turhauttavan hetken jälkeen Kansalliskirjaston digitoidut kokoelmat eli sanomalehdet ja pienpainatteet toimivat. Pääsin katsomaat mitä noista Tyrvääläisistä tiilitehtaista löytyy lehdistä. Ja löytyhän niistä edes jotain!

Aamulehti 17.11.1891
Tiilitehdas myytävänä.
Omistajan kiwulloisuuden tähden pois myydään
tiilitehdas sijaitsewa Tyrwään pitäjässä
2 kilom. matkan päässä nyt rakennettawasta
Tyrwään rautatieasemalta. Sawi ja santa,
jotka wieressä owat, on kelwollinen.

Tehtaassa, joka on rakennettu edellisenä ja
wiime suwena, woi suwessa walmistaa 350.000
tiiltä, joka maa on wuokrattu ja kiinnitetty 50
wuodeksi. Tehtaassa tehdyt tiilet owat erittäin
hywiä, joita nytkin on nähtäwänä tehtaalla.
Kaupasta saa sopia suullisesti tahi kirjallisesti
allekirjoittaneen kanssa, osoitteella M. F. Lahtinen Tyrwää.

Kunnioituksella
M. F. Lahtinen

Kaksi kilometriä asemalta, sen täytyy sitten olla Nuupalan tiilitehdas. Ja seuraava leike vahvistaa tämän:
Aamulehti 2.1.1892
Julkisella huutokaupalla, joka paikalla
toimitetaan keskiviikkona ensi
Tammik. 20 p. klo 12 päiwällä,
myydään allekirjoittaneen omistama, Nuupalan
kylässä, nykyään rakennettawan
Tampereen-Porin rautatien warrella
Tyrwään asemalta noin kahden kilometrin
päässä sijaitsewa tiilitehdas, ehdoilla,
jotka huutokauppatilaisuudessa likemmin
sanotaan.

Tyrwää Jouluk. 28 p. 1891.
M. F. Lahtinen

Eli ei ole mennyt kaupaksi joten sitten järjestettiin huutokauppa. Tässä kohdassa tehdas on vaihtanut omistajaa ja se on sitten jatkanut toimintaa uudella omistajalla. 
Lieneekö sama tehdas kyseessä seuraavassa ilmoituksessa:
Tyrvään Sanomat 1.8.1904
Ilmoitus.
Warerin tiilitehtaalla Nuupalassa,
on myytäwänä hywäksi poltettuja
tiiliä. Tiilet kestäwät warmasti
sekä tulta että ilman waihteluja
wastaan.
 
Tyrvään Sanomat 1.8.1905
Tiiliä
on myytäwänä Elokuun puoliwälistä
alkaen Warerin tiilitehtaalla
Nuupalassa. Tiilet owat hywäksi
tunnetuita ja tilauksia wastaanottaa
A. Aalto,

tehtaan vuokraaja.
Eli tästä mainoksesta selviää että Nuupalan tehdas oli vuokralla A. Aallolla.
Muuta ei selvinnyt Nuupalan tehtaista.

Seuraavaksi löytyi maininta Härmän tiilitehtaasta:
Tyrvään Sanomat 1.8.1905
Hywiä tiiliä myydään huokeilla
hinnoilla 2 m. 50 p., 3 mk. ja
3 m. 50 p. sadalta lähellä Tyrwään
pappilaa Härmän maalla
olewalla tiilitehtaalla.

R. Lindroos, Tiilimestari.

Tyrvään Sanomat 10.8.1905
Hywiä tiiliä
myydään 2 mk. 50 p., 3 mk. ja
3 mk. 50 p. hinnasta sadalta, sekä
myöskin rautapalaneita tiiliä on
nyt saatawana Härmän maalla
olewalla tiilitehtaalla.

R. Lindroos.
Tiilimestari.
Haa! Tästä näkee paljonko nuo tiilet ovat maksaneet. mitähän nuo "rautapalaneet tiilet" ovat?

Tyrvään Sanomat 15.2.1907
Ilmoitus.
Tiiliä on wielä saatawana
Lousaan tuulitehtaalla.

R. Lindroos.

Tyrvään Sanomat 18.11.1908
Lousaan tiilitehtaalla ostetaan
rankoja.
Sopii käydä kauppoja tekemässä.
R. Lindroos.
Vanhempia ilmoituksia en Härmän mailla olleesta tiilitehtaasta löytänyt. Tämä tiilitehdas toimi siis vuoteen 1922 asti. Lehtiä ei ole 1910 jälkeen digitoituna, joten sekin rajoittaa hakemista.

Roismalan tiilitehtaasta löytyi myös maininta:
Tyrvään Sanomat 1.7.1904
Ilmoitus.
Huutokaupalla joka pidetään
Roismalan tiilitehtaalla Lauwantaina
Heinäk. 9 p. kello 11 e.p.p.
myydään käytännössä ollut tiiliuuni
pienemmissä erissä, kattona olleita
lautoja, käytetyitä lankkuja, Tiilikraana,
Tiileja isoja ja pieniä sekä
tiilen päitä, josta täten huutohaluisille
ilmoitetaan huomautuksella
että huudot owat paikalla
maksettawat. Tyrwää Kesäk. 28 p. 1904.

Oskari Hyrkki
Hyrkki lienee ollut tässä kohdassa vain huutokaupan toimeenpanija. Mutta vielä yhden maininnan löysin:

Tyrvään Sanomat 23.2.1906
Kuulutus.
Kuntakokous pidetään kunnan
kokoushuoneessa Maanantaina
Maaliskuun 5 päiwänä kello 10 e.p.p.

Siinä kokouksessa.
....
3:si. Esitetään Erland Torran
ja kumppanit nimisen tiilitehtaan
anomus saada waapautus yleisten
maanteitten ylläpidosta, alkaen
wuodesta 1904 ja siitä eteenpäin.

...
Tyrwäällä Helmikuun 17
päiwänä 1906.

Teodor Rosila.
w. t. esimies.
Mahtoiko olla tämä Torran Erlandin ja kumppanien tiilitehdas sama kuin tuo Roismalan tiilitehdas? Sehän on loppunut 1911, joten voisi olla...

Mistä vielä voisi hakea tiilitehtaista juttua?
Elka - Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto
Uudemmista Tyrvään Sanomista. Niitä löytyy ainakin Sastamalan pääkirjastosta. Joka toinen keskiviikko on paikalla sukututkijoita, joilta voi kysyä myös apua etsintään.
Mitähän niitä sitten vielä olisi?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Onpa kiva saada kommentteja! Saa kommentoida, antaa palautetta, ruusuja ja risuja.